Thursday, June 26, 2008

برگشتم .نگفتم این اینترنت اعتیاد میاورد

بالاخره این رفیق بد کار خودش را کرد ومن را دوباره به این اعتیاد لعنتی کشید . همین اینترنت را میگم خیالتون جای بدی نرود سال پیش بعد از سالها مقاومت این عبدالقادر بلوچ بود که با کمک ذغال خوبش من را معتاد این اینترنت کرد که در این یکسال گذشته با خیلی ها آشنا شدم خیلی از وبلاگها را میخونم و دوستان نتی به هر دو معنی فارگلیسی و انگلیسی پیدا کردم از جوانهای 17- 18 ساله تا پیر مردانی مثل عمو اروند و فرهاد خان و .....بابا شوخی کردم شما ها همه از من جوانترید

اینروزها همیشه میخواستم چیزی قلمی یا کی بردی کنم ولی انقدر مطلب زیاد است که نمیدانستم از کجا شروع کنم به خاطر همین توی اعتیاد اینتر نت ماندم

میخواستم از حمله ی اسرائیل بنویسم از عقب نشینی امریکا و جلوداری روسیه از دودوزه بازی اروپائی ها از نامردی احمدی نژاد از کلک زدن رهبری از مارموسک بودن خاتمی جون از کنسرت مادونا از ورشکستگی رفسنجانی از دارفور از لاس و گاس از مرگ واقعی شاه از مسعود رجوی از فاحشه های سیاسی از طنازها از گلوبال وارمینگ از ایرانی هائی که امدن اینجا خونه و اپارتمان خریدند خالی گذاشتند و در ایران به امید روز مبادا زندگی میکنند از زنهای زشدا و شوهران مزدکی و مزدائی از جوانهائی که بدون خانواده امدند اینجا و در خدمت گنگ ها یا کانگستر ها هسنتد از اتحاد ایرانی ها از در جا زدن حکومت زور و زر از نفت بشگه ای 140دلار از سربازان مجروح کانادائی از کشنه شدن بچه های فلسطینی از شکستن شیشه های پنجره زن یهودی در زمینهای اشغالی از زلزله چین از اکبر گنجی از فرود فولادوند از ریگی از الله و ایادیش در زمین میخواستم بنویسم اما

جلوی اعتیاد را هم بایستی میگرفتم سعی کردم که شهید رسانه ای نشوم پدر وبلاگهای ایرانی که پدرش در امد با این جبهه یندی که براش کردند خلاصه سرتان را درد نیاورم به هر چی اشاره کنم خودنان میتوانید بک کتاب در باره اش فکرکنید حال برم بکی دو گیلاس بخورم میگن برای رفع اعتیاد خوبه البته رهبر گفته حب بهتره خدا داند