Sunday, September 21, 2008

من به احمدی نژاد رای میدهم

هموطن

در این برهه از زمان که ایران احتیاج به همدلی و همفکری ما دارد ، بر همه ی ما واجب است که دست به دست هم بدهیم تا دوباره احمدی نژاد برای ریاست جمهوری ایران انتخاب شود.احمدی نژاد از اول انقلاب تا به اکنون صادق ترین رئیس جمهور ایران بوده است.بازرگان با آنکه تقریبا 99 درصد مردم با ریاست جمهوری او موافق بودند بجای اینکه از قدرت خود استفاده کند از حکایات ملا نصرالدین برای رفع ورجوع مشکلات مملکت استفاده مینمود .آقای بنی صدر که با ارای مردم به ریاست جمهوری یا اولین رئیس جمهور منتخب مردم بود هیچوقت نگفت که چگونه و از طریق چه کسی یا کسانی در مسیر امام خمینی قرار گرفت و وارد معرکه انقلاب شد، دوست حجاب شد و دانشگاه بدستش کباب شد. مرحوم رجائی که مرحوم بود و شد، فرقی نمی کرد.رفسنجانی که از پدرش یکدانه پسته به او رسیده بود و با سد سازی در مقابل مردم و در مسیر رودخانه ها باعث شد یک یکدانه پسته اش با کمک پسرانش به چندین برج سربه فلک کشیده و چندین هزار درخت پسته ثروتمند ترین رئیس جمهور نفت فروش جهان شود هم ،وقت رسیدگی به امور دولتش را نداشت. میماند سید خندان آقای خاتمی جون که هشت سال آزگار مردم را سر کار گذاشت باعث شد که بچه های روشتفکری که در دستگاه های حکومتی تقیه میکردند و خود را رو نمیکردند بخاطر گل روی ایشان تقیه را کنار بگذارند و انگولکی و نوری هرچند ضعیف به تاریک خانه اشباع بتابانند و خود را با گلوله و کتک و زندان و تبعید گرفتار کنند . و ایضا دانشجویان و استادان و نویسندگان فضای باز ایشان را با فضای باز شاه اشتباهی بگیرند و طناب آلوده شوند و دانشجوئی که یک پیراهن خونین دانشجوی دیگری را پیدا کرده بود و سر دست میگرداند تا صاحبش پیدا شود را به بدبختی و شکنجه و فرار وادار کند
هموطن. شما با انتخاب دوباره احمدی نژاد مشت محکمی به دهان کسانی میزنید که حقیقت این حکومت را زیر عبای مرمرینشان پنهان کرده بودند و به تحمیق شما دست میزدند
احمدی نژاد با صداقت تمام تا به حال ثابت کرده که از قماش آنان نیست و راست و حسینی ماهیت این حکومت را نشان داده است
احمدی نژاد ثابت کرده است که شما ملت غیور ایران احمق نیستید و ثابت کرده است که عده ای احمق بر شما حکومت میکنند

با رای دادن به احمدی نژاد از پیروز شدن شارلاتان ها ئی چون خاتمی جون جلوگیری میکنید

هموطن .من به احمدی نژاد رای میدهم .شما هم

Friday, September 05, 2008

اصغر آقا دات کام

-------------------------------------
جمله‌سازي، سرگرمي ملي روزگار

ز بیکاری گهی با "بام" و "کفتر" جمله میسازم
ز بی پولی گهی با "نقره" و "زر" جمله میسازم

ندارم یک ستاره در دل هفت آسمان اما
گهی با "کهکشان" و "ماه" و "اختر" جمله میسازم

به خانه پرده‌ها را میکشم آنگاه با "یار" و
"شراب" و "صحبت" و "بالین" و "بستر" جمله میسازم

به تاریکی و بی برقی چراغان میکنم شب را
ز "پستو"، "دزدکی"، "همسایه"، "دختر" جمله میسازم

برای انتخاباتی که در پیش است با "به به"
"تماشا کن"، "دوباره"، "محشرخر" جمله میسازم

اگر خواهی بسازم جمله ای "غارتگری" در آن
ز "شیخ" و "انحصار" و "قندوشکـّر" جمله میسازم

مخواه از من بسازم جمله‌ای در شرح غم‌هایم
که با "برباد" و "رفت" و "حیف" و "کشور" جمله میسازم

بگیرش بابت کلاشی آخوند بدکاره
اگر با "لطمه" و "دین" و "پیمبر" جمله میسازم

من از منحطـّی اخلاقشان چیزی نمیگویم
ولی با "طفل" و "شیخ" و "زیرمنبر" جمله میسازم

براي اينکه در جمله "رياکاري" بگنجانم
گهي با "اشهد" و "الله‌اکبر" جمله ميسازم

وگر خواهی بسازم جمله‌ای "اسلام" همراهش
ز "قتل" و "غارت" و "دستور" و "رهبر" جمله میسازم

برای اینکه گاهی بازیابم همت خود را
ز "مشروطیت" و "عدل‌مظفر" جمله میسازم

بگو هادی بسازم جمله‌ای "رؤیا" در آن باشد
که با "یاد" و "وداع" و "دور" و "دلبر" جمله میسازم


اين مطلب از سايت اصغرآقاداتکام متعلق به هادي خرسندي چاپ شده است.