Sunday, August 19, 2012

اطلاعیه دولت جمهوری اسلامی در مورد زلزله آذربایجان عزیز

دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده بزودی تعدادی پتو و لباس و لوازم منزل که مردم برای زلزله زدگان آذربایجان اورده و زیاد امده را به سوریه و ونزوولاو چند لای دیگر خواهد فرستاد البته وقتی بهترین هایش را برای بیت رهبری برداشنتد

Tuesday, June 12, 2012

فیس بوک

با فیس و افاده بودم و پوک شدم
زان وقت که الوده به فیس بوک شدم

دارائی من ببین چه  وبلاکی بود 
از دست  بدادمش و مفلوک شدم

Sunday, May 13, 2012

دلم تنگ این وب است

وقت ندارم بیام اینجا این روزها که احتیاج به وقت دارم و دارم باز نشسته بی تقصیر میشوم