Monday, April 25, 2011

احمدی نژاد و مشائی را از خود نرانید

اینروزها که احمدی نژاد و مشائی حرف از ایران و ملیت ایرانی و نوروز و آداب و سنن ایرانی میزنند شایسته است که از آنها حمایت کنید
احمدی نژاد و مشائی هم شاید از خواب گران بیدار شده اند و نمیخواهند یا این رژیم بیشتر از این همکاری کنند
سابقه این کار را میتوانید از انجائی شروع کنید که مهاجرانی در ارشاد بود و عده ای از پاسداران سابق و کارمندان مختلف ارگان های زورو امنیت بعد از استعفای او کم کم از رژیم زده شدند و اکنون خارج از ایران مشغول طنز نویسی ،تئوریسینی و رهبری ظاهری جنبش سبز هستند و اگر به خاتمی جانشان بگوئید بالای چشمت ا بروست انوقت در سایتشان هر مزخرفی که دلشان خواست بارت میکنند و هنرشان در حد طنز حسنی امام جمعه ارومیه ویا تئوریشان در حد همان اقتصاد اسلامیست که گوشت یخ زده و تازه را به یک قیمت میفروختند راستی مگر احمدی نژاد و مشائی چه چیزشان کمتر از گنجی و نبوی و مهاجرانی و خاتمی و موسوی و شیخ کروبیست اینها هم اینروز ها با رهبر در افتاده اند گفتم با رهبر نگفتم با ولایت فقیه
منتظر باشیدتا همین روزها احمدی نژاد و مشائی و رفقایشان سرو کله اشان پیدا میشود


Tuesday, April 19, 2011

نامه سرگشاده به رهبر معظم

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم

در این زمان که نابسامانی منطقه خاور میانه را فرا گرفته است ، چشم ملت های مسلمان منطقه به شما دوخته شده است . مخصوصا چشم ملت شهید پرور ایران، که بیم این دارند که خدای ناکرده این نابسامانی ها گریبان ایران اسلامی را هم بگیرد دراین سالها سران اغلب این کشور ها با ملت خود چنان کردند که ملت ها بپا خاسته و با این یزیدیان در حال ستیز هستند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم
چشم ملت ایران به شماست که کاری حسینی بنمائید ،بله حضرت رهبر معظم ،کاری حسینی . شهید شوید تا خیال این ملت شهید پرور راحت شود و بتوانند به زندگی عادی خود باز گردند. در خاتمه از اینکه انشاالله با این درخواست ملت شهید پرور ایران موافقت خواهید کرد از شما و حضرت عزائیل کمال تشکر و امتنان را خواهم داشت