Monday, April 25, 2011

احمدی نژاد و مشائی را از خود نرانید

اینروزها که احمدی نژاد و مشائی حرف از ایران و ملیت ایرانی و نوروز و آداب و سنن ایرانی میزنند شایسته است که از آنها حمایت کنید
احمدی نژاد و مشائی هم شاید از خواب گران بیدار شده اند و نمیخواهند یا این رژیم بیشتر از این همکاری کنند
سابقه این کار را میتوانید از انجائی شروع کنید که مهاجرانی در ارشاد بود و عده ای از پاسداران سابق و کارمندان مختلف ارگان های زورو امنیت بعد از استعفای او کم کم از رژیم زده شدند و اکنون خارج از ایران مشغول طنز نویسی ،تئوریسینی و رهبری ظاهری جنبش سبز هستند و اگر به خاتمی جانشان بگوئید بالای چشمت ا بروست انوقت در سایتشان هر مزخرفی که دلشان خواست بارت میکنند و هنرشان در حد طنز حسنی امام جمعه ارومیه ویا تئوریشان در حد همان اقتصاد اسلامیست که گوشت یخ زده و تازه را به یک قیمت میفروختند راستی مگر احمدی نژاد و مشائی چه چیزشان کمتر از گنجی و نبوی و مهاجرانی و خاتمی و موسوی و شیخ کروبیست اینها هم اینروز ها با رهبر در افتاده اند گفتم با رهبر نگفتم با ولایت فقیه
منتظر باشیدتا همین روزها احمدی نژاد و مشائی و رفقایشان سرو کله اشان پیدا میشود


1 comment:

zolma said...

سلام به استاد مانی خان گرامی


ممنون از حضور دل گرم کننده ی شما

امیدوارم که سایه تان همیشه بالای سرمان باشد