Thursday, July 19, 2007

کمپیگ

این عادت همه ساله را نمیشود به هیچوجه ترک کرد و نرفت کمپینگ همینطور که اینجا مراسم توروزی یادمان نمیرود

وقتی برگشتم اگر در غیاب من همه چیز سر جایش بود شرح سفر را با مقایسه با کمپینگ رفتن های ایران برایتان قلمی خواهم کرد

خوش و خرم باشید

اتابعد

4 comments:

رویا..... پاییزانه said...

ممنون از حضورتون
امیدوارم با یه بغل از خاطره های قشنگ و به یاد موندنی برگردیداین شعر مادر واقعا محشر بود
دیگه جای حرف نمونده براش


نمی دونم یه روزی فرزند من هم ممکنه از من این جوری تقدیر بکنه؟
مادر بودن به معنای واقعی خیلی سخته

رهكذر said...

خوش ايامي باشد
شاد روي و سرفراز بازأيي

رویا ....پاییزانه said...

روزتون مبارک

خاتونك said...

ما منتظریم پس کی میاد شرح کمپینگ بدین؟!