Wednesday, May 26, 2010

هادی جان ایراهیمی

هادی ابراهیمی سردبیر نشریه شهروند ونکوور و تهیه کننده برنامه رادیوئی شهرگان دوسه روزی است که در بستر بیماری یا مثبت تر در بستر بهبودیست
نویسندگان ایرانی در خانه مادری گرفتار ناعدالتی حکومت خودکامه و غاصب اسلامیند و از این بابت دچار ناراحتی و عذابند و غصه مردم را هم به آن بیافزائیدمیتوانید میزان اضطراب آنان را حدس بزنید
اینجا هستند نویسندگانی مثل هادی ابراهیمی که بجزاینکه غصه آوارگی خود را میخورند تمام فکر و ذکرشان ایران و ایرانیان و و اللخصوص نویسندگان در بند و مضطرب ایران است و حالا میتوانید درجه اضطراب و با بقول اینجائی ها استرس او را حدس بزنید
هادی پشت کامپیوتر شهروند مشغول کار بود که احساس کرد خیلی مضطرب است بعد دست چپش را حس نکرد و کمی بعد طرف چپ صورتش را و سر از بیمارستان در آورد که خونریزی مغزی کرده بود
هادی رفت زیر تیغ جراحی و حالا بهتر است نه اینکه فکر کنید حالا بیخیال شده وقتی در بیمارستان امروز با او صحبت میکردم فهمیدم که دردی دیگر به دردهای او اضافه شده و آن اینکه پشت کامپیوترش نیست که کمک کند به کتایون همسرش تا شماره این هفته را منتشر کنند میگفت منتظرم کتی و همکارانش بیایند بیمارستان تا در مورد این شماره نشریه باهم مشورت کنند
به او درود میفرستم و سلامتی برایش آرزو میکنم که در بستر بیماری هم مسئولیتش را فراموش نکرده است
با این حال از شوخی هم دست بردار نبود .میگفت تنها مریضی بودم که پرستار ها برای جراحی سر احتیاج به تراشیدنش نداشتند


No comments: