Saturday, September 15, 2007

چارلی

مادر کمدین پدر کمدین پدر بزرگ طنزپرداز حتما اسم این پسر ایرانی انگلیسی باید چارلی هادی باشد

برای من که فرق نمیکند و چیزی از عموئی من که کم نمیشود میخواهد دنیا خانم یاشد یا آقا چارلی

من که تا پدر بزرگ شدن سالها وقت دارم ولیعهد میگوید من ازدواج نمیکنم چون این روزها ازدواج مال گی ها و لزبین هاست از اون سه تای دیگه هم کاری برنمی اید شاید خودم دست بکار شدم بیل که به کمرمان نخورده

این هم نوشته تازه پدر یزرگ شده برای انهائی که دچار سانسور اینترنتی هستند
روز بيست و هشت مرداد نوه جونامروز پنجشنبه آقانوه آمد. پدربزرگ شدم رفت!
ياد شعر احمقانه‌ي اخوان ثالث ميفتم، که از نوه‌دار شدن، فقط به اينش پرداخته بود که:
"چگونه در بر مادربزرگ بايد خفت ....." !
بدبخت ملتي که فکر کند روشنفکر حتماً بايد شاعر و نويسنده باشد و نويسنده و شاعر حتماً روشنفکر است.
(کلبک کنيد به بقيه‌اش لطفاً)

در يک شعر ديگر ميگويد ميخواهم براي پسرم زن بگيرم اما چون نميدانيم «دختر» چطور است، ميخواهيم «به شرط چاقو» بگيريم!
(فکر نميکنم هيچ هندوانه فروشي اينجوري از زن گرفتن پسرش حرف بزند.)

صبحي مثل راننده‌ي آمبولانس شده بودم. خواب‌آلوده و خمار در ترافيک شلوغ صبحگاهي لندن ويراژ ميدادم، چونکه اگر آمبولانس خبر ميکرديم، دخترک را ميبرد به نزديکترين بيمارستان، حال آنکه ايشان زايشگاه ديگري را انتخاب کرده بودند علياحضرت!
يک جا هم پليس شماره‌ام را برداشت، بايد بروم ازش پس بگيرم. نوه‌هه را ببرم به عنوان عذر موجّه نشانش بدهم!

در «صداي آمريکا» لالائي براي نوه را خواندم و باز ميگويم که اين فقط براي نوه‌ي خودم نيست، براي همه‌ي نوه‌هاي ايران است از راست و چپ و سلطنت‌طلب و مذهبي و ملي و مارکسيست و مشروطه‌خواه. ,,,,

سحرم دولت بيدار نوه جون
گفت هي گوش نده اخبار نوه جون؟

لالالالا گل پونه نوه جون
یکی اومد در خونه نوه جون

گدا نیست نون نمیخاد، آب نمیخاد
هیچی غیر از قرص اعصاب نمیخواد

منصرف از نون و آبه بینوا
ولی اعصابش خرابه بینوا

لالالالا گل بادوم نوه جون
قرصو دادم شده آروم نوه جون

حالا درد دل داره ریز و درشت
آخ که درد دل مردم منو کشت

میگه چارگوشه‌اش بلاخیزه جهان
دیگه گرد نیست، گوشه‌هاش تیزه جهان

میگه چارگوش شده دنیا، نوه جون
توی تی.وی میگیره جا نوه جون

میگه اخبار که آدم گوش میکنه
این خودش کله‌شو چارگوش میکنه

میگه وقتی طرف اخبار میخونه
مثل شستشوی مغزی میمونه

میگه ارباب جهان خاک تو سرش
مارو کلاً عاصی کرده خبرش

میگه دستور دارن انگار نوه جون
که دروغی بدن اخبار نوه جون

میگه تفسیر خبرها الکی است
اغلبش حرفای خاله زنکی است

یارو روضه میخونه جای نیوز
میکنه ذکر مصیبت شب و روز

میگه حرافه طرف گول نخورین
حرفاشم لافه طرف گول نخورین

لالالالا گل شب بو نوه جون
اونی که صادق باشه کو نوه جون

اونی که تاریخو برعکس نکنه
وارو ایمیل نزنه فکس نکنه

مثلاً پا رو حقایق نذاره
شاهو در جای مصدق نذاره

روز بیست و هشت مرداد نوه جون
دولت ملّی‌مون افتاد نوه جون

انگلیس میگه و آمریکا میگه
مادلن البرایت میگه سیا میگه

میگن اون سال کودتا شد واقعاً
طبق برنامه‌ی ما شد واقعاً

حالا یک عده‌ای حاشا میکنن
سر اون دبه و دعوا میکنن

پرچم دروغشون رفته هوا
وسط پرچمشون یه سنگ‌پا

لالالالا گل ذرت نوه جون
وزیر اسبق هفت‌خط نوه جون
-----------------------
مصراع آخر اشاره به جناب آقاي دکتر هوشنگ نهاوندي وزير اسبق آباداني و مسکن است.


اين مطلب از سايت اصغرآقاداتکام متعلق به هادي خرسندي چاپ شده است.

1 comment:

خاتونك said...

برنامه هادی خان رو در صدای آمریکا دیدیم و لذت بردیم.
چارلی هادی اسم پیشنهادی شماست؟