Friday, March 07, 2008

روز زن به زن روز مبارک باد

یک دروغ بزرگ ما مردها اینه که خودمون را فمینیست جا بزنیم . چرا این حرف را میزنم ؟برای اینکه از تقریبا هر مردی چه در دنیای دموکرات غرب چه در کشور های شرق که مذهب ها اساس حکومت ها را تشکیل میدهد، سوال کنید که حقوق زنها با مردها باید مساوی باشه، بلا استثنا همه میگوئیم بله، ولی الان صدها سال است که زنها برای حقوق مساوی با مردها در حال جنگ هسنتد و هنوز هم موفق نشده اند که در همه موارد بامردان دارای حقوق مساوی باشند. اگر ما فمینیست بودیم که این مسائل مطرح نبود. حالا ما دروغگوئیم یا نه؟

4 comments:

خاتونك said...

علت اینه که اکثریت مردها باید باور کنن که حقوق زنها هم باید مساوی حقوق اونها باشه تا اینجور مسائل مطرح نباشه. مردان فمینیست در اقلیت هستن.

فرهاد said...

فمینیست گرامی
مشکل اینجاست اگر در همه زمینه ها ا ما برابر شوند چطور میتوانیم احساس کنیم که مرد هستیم

پروانه هیچستان said...

تعداد زنانش کم است و تعداد مردانش کمتر ... مانی خان .. ما در مصدر حکومتیم .. شما بفرما استراحت

roya ...paeezane said...

نمی دونم
باید خودتون جواب بدید
;)


----------------
ویار بچگی ...!
به روزم