Friday, October 03, 2008

باز هم پول نفت یا دلار نفت

اینترنت هم نعمتی است که جهانی شده و تقریبا در درسترس همه است، و اگر بخواهی امروزه از ته و توی ماجرائی سر در بیاوری، کافیست که تابپش کنی و یک کلیک ، و آنوقت از جیک و پوک همه خبر دار میشوی .
از دوستی پرسیدم که خبر جدیدی نداری ؟ محمود هسته ای حرف تازه ای نزده ؟ رفیقش جوج بوش چی؟ آیا به ایران حمله میکنند یا فقط برای سرگمی ملت شاخ و شونه میکشند ؟

گفت، همه اینها را ول کن ،مطلبی خوانده ام که از این حرفها مهم تر است و علت اصلی حمله به عراق و احیانا حمله به ایران دلارهای نفتی است، در سال 1971 امریکا توسط مزدوران حاکم در بعضی از کشور های عضو اوپک ، اوپک را وادار کرد که از این به بعد نفتشان را فقط با دلار امریکا بفروشند ،و به این خاطر همه ی کشورها به دلار امریکا برای خرید نفت احتیاج داشتند ، امریکا هم مقدار زیادی دلار نفتی چاپ کرد و وارد بازار کرد، بدون اینکه پشتوانه ارز ی یا طلا داشته باشد، در واقع امریکا با این دلارهای گیریم تقلبی یا بدون پشتوانه ،خودش نفت مفت میخرید درآن زمان فرانسه به این کار اعتراض کرد ولی معلوم نیست چرا دنبال آن را نگرفت، در تمام این سالها امریکا نفت میبرد و دلار نفتی بدون پشتوانه میپرداخت، و حاکمان دست نشانده امریکا هیچ اعتراضی نمیکردند تا صدام حسین ، صدام حسین تصمیم گرفت نفت عراق را فقط با یورو بفروشد ،و این شد بهانه ای که اورا از سر راه بردارند ،و برجهای دوقلو و فرو افتادنشان این بهانه را داد که آبروی دلارهای نفتی را حفظ کنند تا گندش در نیاید . تا اینکه چاوز جا پای صدام گذاشت و اعلان کرد که نفت کشورش را از این ببعد با یورو میفروشد و از آنطرف ایران هم اعلان کرد که هر کشوری که نفت میخرد از ما میتواند با پول کشورش قیمت آن را بپردازد. تا به حال چندین بار به جان چاوز سوقصد شده . برای ایران هم مرتب شاخ و شانه میکشد، اگر کشورهای دیگر هم با دلار معامله نکنند امریکا یکروزه ورشکست خواهد شد .

فکر میکنم این 700بیلیون دلار هم همان دلارهای نفتی باشد که امریکا مجبور شده از بازار خارجی جمع کند و به بازار داخلی وارد کند چون ارزش ارزی بدون پشتوانه طلائی ندارد و برای مصرف داخلی خوب است .

راستش مثل اینکه این مسئله جدیست تحقیق بیشترش با خودتان و مایکل مورPetrodoll...pps (3.0 MB)

2 comments:

خاتونك said...

همه جنگهای دنیا بر سر پوله.

فرهاد said...

در بلاگ نویس لینک داده شد