Sunday, October 12, 2008

گورباچف ایران

اگر یادتون باشه، وقتی پرزیدنت خاتمی آمد سر کار، همه گفنتد گورباچف ایران آمده ، و دیدیم که همه اشتباه میکردند .
گوباچف که نبود هیچی، استالین بود. چندین نویسنده کشته و زندانی شدند، خیلی از بچه های انقلابی داخل حکومت ،برگشنتد طرف ملت .خیلی از روزنامه ها بسته ،شد و بریای حکومتش میگرفت و میبرید و میکشت.

حالا اگر به احمدی نژاد بگیم گورباچف ایران، حق داریم . چرا؟اولاندش که گفته، این رژیم سرمایه داری مال دزد هاست، پس کم کم داره چپ بودن خودش رو ثابت میکنه . دوما وضعی در ایران پیش آورده که همه ی سرمایه دارها، یعنی سردمداران حکومت را انداخته به جون هم . با آوردن کردان به وزارت کشور، با مدرک قلابی دکترا، باعث شد که همه همدیگر را لو بدند. چرا که اغلب مدارک حکومت گران، یا با پول خریده شده ،یا با پارتی گرفته شده، یعنی قلابیه .

حالا، رهبر میخواد هر کی رو برای رئیس جمهوری معرفی کنه. بازم مردم به احمدی نژاد رای بدید . اگر میخواهید چند تای دیگه، مختاری و پوینده و فروهر و گنجی و نبوی و باطبی ومحمدی و نیک آهنگ و و.و.وو.و.و.و.و.و.و......داشته باشید ، به خاتمی یا یکی دیگه مثل خاتمی جون رای بدید.

از ما گفتن .مگه ما چی مان از حسین درخشان کمتره!د

1 comment:

فرهاد said...

مانی خان
کاشکی احمدی نژاد حداقل خودش میدانست چه میکنه

در بلاگ نیوز لینکیدم