Saturday, January 17, 2009

حماس و اسرائیل

هرچی فکر میکنم با این نتیجه میرسم که این حماس باید ساخته و پرداخته خود صهیونیستها باشه. چرا ؟ اگر اطلاع داشته باشید که دارید و تکرارش میکنم ، صهیونیستها به ارض موعود اعتقاد دارند و این ارض موعود همه ی خاک فلسطین را شامل میشود نه فقط قسمت جنوبی بلکه تا اواسط لبنان در مجلات و کتابهای صهیونیست ها نقشه اون رو میتونید پیدا کنید.

این سرزمین است که در فیلم( فکر میکنم حضرت موسی بود اسمش همان که نیل را دوشقه کرد و بنی اسرائیل از مصر به این سرزمین فلسطین آمدند)امده است. یادم آمد ده فرمان.

حالا اگر خوب به نقشه این خاک نگاه کنید این قسمت نوا رغزه درست وسط ارض موعود رو خراب کرده و اسرائیلی ها این را نمیخواهند از دست بدهند و قصد گرفتنش را دارند.برای همین اگر صلحی بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها این روزها برقرار بشه نوار غزه از دست اسرائیل در میره پس باید به هر طریق که شده اسرائیلی ها جلوی صلح را بگیرند چطوری؟ با کمک حماس


حماس با یک کودتا به کمک جمهوری اسلامی نوار غزه را از دست محمود عباس که قرار بود چند روزی بعد اوراق صلح را به اسرائیل امضائ کند در اورد و با یک انتخابات پولکی زورکی با کمک صهیونیست جهانی وجود خودش را در نوار غزه که عملا از خاک فلسطین جداست تثبیت کرد

حال کو تا صلح .
تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و حماس هست و حزب الله هست هر روز یک کرمی خواهند ریخت تا آرامش را بهم بزنند و اسرائیل هم کمکم نوار غزه نشینان را با این بمبارانها مجبور کند که به جاهای دیگری کوچ کنند بعد چند سال غزه خالی از فلسطینی دودستی توسط حماس تقدیم اسرائیل خواهد شد.

کم کم پدر مادر های بچه های فلسطینی خواهند گفت گور پدر مملکت بچه ها را نجات بدهیم مثل ایرانیانی که به خاطر بچه هایشان زندگی را به اتش زدند و راهی دیار غربت شدند انها هم برای بار دیگری عطای وطن را به لقایش خواهند بخشید و نوار غزه را خالی خواهند کرد.

راستش فکر نمیکنم سازمان ملل که سهل است امریکا و شوروی و چین هم حریف این صهیونیستها نمیشوند این ها با آن شش میلیون(بگیریم راست است) کشته که در هلوکاست دادند از همه ی دنیا طلبکارند. کافیه یک نفر از این شش میلیون را کم کنی اونوقت سر و کارت با کرام الکاتبین است . البته اینها دست کمی از شیعیان ندارند آنها با هفتاد و دو تن کشته از دنیا طلبکارند اینها با شش میلون باز گلی به گوشه جمال اینها که تعدادشون بیشتره.

خلاصه حماس داره کاری میکنه که اگر دفعه دیگه توی نوار غزه رای گیری بشه فکر میکنم همه به اسرائیل رای میدهند که از شر جنگ راحت بشوند