Sunday, January 18, 2009

طفل غزه

مه گرفته تمام جهان را
رنگها جمله خاکستری شد

صلح بیمار بمب است و موشک
در فلسطین کنون بستری شد

گشت حماس مانند ویروس
خود چه ویروس دردسری شد

صهیونیستا بهانه گرفتند
جنگ شد جنگ خر تو خری شد

دست، حماس داده به صهیون
اتحادی که چون نشتری شد

طفل بیچاره ی غزه میسوخت
پشت او زخمی خنجری شد

رهبری سر نهاده به بالش
او فدای سر رهبری شد

2 comments:

فرهاد said...

مانی خان گل
اگر کمی از این احساس تو را سیاستمداران میداشتند ، دنیا خیلی قشنگ تر و شیرین تر می شد
در بلاگ نیوز لینک دادم

شهلا said...

مانی خان درود بر شما
آقا کجا در این دنیا صلح و صفا پیدا میکنی!؟
ما باید زیبایی ها را خود بگردیم و بیابیم وگرنه یافتنش بسیار مشکل است

سپاس که هر از گاهی برایم پیامی می نویسید