Wednesday, March 02, 2011

بیاد محمد

خواهر زاده نازنین من که مشکل گشای همه بود در ابران رفت


رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

4 comments:

عمو اروند said...

چه دردناک! به سوک عزیزان نشستن سخت است بویژه که دور هم باشی. بقول روضه‌خوانها صبر جمیل برای آرزو دارم

فرهاد said...

مانی خان عزیز
تسلیت مرا بپذیر ، شنیدن چنین خبرهای تلخی آنگاه بیش از پیش گزنده می شود که نمی توان در مراسم آن عزیز شرکت کرد و به گذشته هم نگاه می کنیم ، روزهای را می بینیم که شرایط داغ بر دل تشنه دیدارمان گذاشته بود
تو را همیشه سلامت و شاد می خواهم ، به امید آنکه در این مصیبت ، صبوری یارت و دوستان در کنارت باشند

تقویم تبعید said...

مانی خان گل
در این ایام تاسف بار گفتن تبریک نشانه بی خردی ست ، تنها به این بسنده می کنم که امیدوارم سال نو شادی و سلامتی برای تو و همه عزیزانت بهمراه آورد

Anonymous said...

Az shenidan in khabar moteasefam! Roohesh dar ramesh!

nazkhatoun.com