Monday, November 26, 2007

مشکل بر اندازی

اکبر گنجی راهی اینجاست تا در دو دانشگاه اینجا سخنرانی کند . درمورد زبان سخنرانی چیزی ننوشتند، حتما به فارسی و برای ما ایرانی ها ست.
از وقتی که این اصلاح طلب ها(من از طلبکارها خوشم نمیاید چه اصلاح چه سلطنت چه بقال سرکوچه) امدند و در مقابل فاشیسمی که خودشان هم از به وجودآورندگانش بودند قد علم کردند . من نفهمیدم که حرفشان در مورد این حکومت به اصطلاح اسلامی چیست ؟ هیچ یک از اینها تا به حال تکلیف خودش را با این حکومت برای مردم شفاف نکرده و همیشه در مورد تغییر اوضاع داد سخن میدهند .این سئوال را میخواهم از اکبر گنجی بپرسم :که آقا اگر ولایت فقیه نباشد و دین با حکومت جدا باشد و کسی برای مردم تعیین تکلیف نکند به جز خودشان. پس یعنی تغییر حکومت، پس یعنی براندازی این حکومت و امدن حکومتی که آزادانه دوباره توسط مردم برقرار شود ،پس موافقت با براندازی نه؟ پس چرا شما ها تا حرف از براندازی میشود خودتان را کنار میکشد .
در کشو رهای پبشرفته که فعلا شما در آن به سیر و سفر مشغولید هم ، این براندازی هست . یک حزب آزادانه حزب دیگری را کنار میزند و امور را در دست خود میگیرد. کنار میزند ، برمیاندازد و خودش حاکم میشود ،و تمام زمامدارهای آن حزب کنار میروند و جایشان را به حزب غالب میدهند ولی مردم و کارمندان میمانند و کارشان را میکنند
درست مثل رژیم که رژیم سلطنتی پهلوی برافتاد و رژیم سلطنتی خمینی دارد فعلا حکومت میکند حالا تا این رژیم ورنپرد شما ها ول معطلید پس شما هم به جمع براندازان خوش آمدید قبول کنید که شما هم در فکر براندازی این حکومت هستیدنه؟

6 comments:

خاتونك said...

خودشان قبول دارند اما جرات بیانش رو ندارند.

تقویم تبعید said...

اینها فعلا رویشان نمیشود بگویند از حکومت دینی میترسند
اینها میترسند حرفی خلاف دین بزنند مبادا سوسک شوند
بهمین جهت در لفافه سخن میگویند
تغییر حکومت یعنی نفی حاکمیت فعلی و این ممکن نیست مگر با براندازی
در بالاترین لینک دادم و در بلاگ نیوز

rahgozar said...

واقعیت همین است. حتی بسیاری از حضرات هم در اندرون بدنه متعفن همین حکومت موجودند که هم مشغول ولایتمداری هستند، و هم فکر براندازی. این هم از اثر معجزات اسلامی است.

Anonymous said...

برادر سلام
ما اسم اینها را گذاشته ایم دوزیستان
خارج از ایران یک چیزی میگن داخل ایران چیز دیکه
تو آنجا شنا می کنند اینجا ورجه وورجه
کمال

Sam said...

Dear Co-Bloggers,

December 10th is the International Day dedicated to Human Rights and this is why I am forwarding you an invitation, to take part of this worldwide activity.

Leave your mark on that day, and help us show all that we are all One World, One Life.

I know you have your own concerns in this matter, and this is why I want to make people aware of it.

I am inviting you to go to www.phoenixadaeternum.blogspot.com and see how you could be a member of this network that holds for one cause: the cause of humanity, the cause of Human Rights.

Thank you,

neda said...

مگه گنجی جز این می گه؟ حرف گنجی هم والا تا اونجایی که ما خوندیم و شنیدیم و تو مانیفستش نوشته بود همین بود. اما اصولا براندازی راهکار می خواد. وگرنه صرف طرفدار براندازی بودن که دردی رو دوا نمی کنه. و خب حدس می زنم گنجی راهکار عملی ای برای این جریان نداشته باشه. درباره بقیه اصلاح طلبان خیلی خوب گفتین. واقعا همینطوره.