Saturday, December 29, 2007

بی نظیر بود واقعا

در پاکستان هم با فشار امریکا فضای باز سیاسی اعلان شد مثل سال قبل از انقلاب ایران و برنامه بدینصورت طراحی شد که ژترال مشرف اول از لباس ژنرالی در بیابد بعد زندانیان سیاسی آزاد شوند و بتوانند به کشورشان برگردند و ترتیب یک انتخابات آزاد داده شود تا مردم ایران ببخشید مردم پاکستان بتوانند خودشان ولی فقیه ببخشید رئیس جمهوری را به دلخواه امریکا ببخشید خودشان انتخاب کنند
اما باید تعداد کاندیداها برای این انتخابات فقط یک نفر باشد و اگر کسی خواست جر بزند باید برهَ

در ضمن اگر این خانم بی نظیر بوتو ترور نمیشد و میماند و رئیس جمهوری کشور مسلمان میشد فردا همین خانم شیرین عبادی دم در نمیاورد و ادعا نمیکرد که وقتی یک زن رئیس جمهور اسلامی میشود من هم میخواهم بشوم

من اینجور فکر میکنم شما چطور بقول معروف دائی جان ناپلئونی

3 comments:

فرهاد said...

وال... دروغ چرا، تا قبر آآآآ
منهم موافقم
اما اینطوری کشتن بهتره یا ضربه مغزی که مرتضوی میزنه؟

سام said...

کار کار انگليسيها بخشيد آمريکاييهاست !!! مش قاسم بده اون تفنگمو!!

راستی دايی جان خود پکی مکی ها هم که هيچکارن ديگه نه؟! يا شايدم رفتن گل بچينن!

امان از توهم توطئه!!

فرهاد said...

آغاز سال نوی میلادی مبارک