Monday, March 12, 2007

باز هم روز زن

در خبر آمده بود که حزب کمونیست کارگری در ونکوور به مناسبت روز زن جشنی بر پا کرده که بسیار کار خوبی کرده بودند اما یکی از برنامه های ان گویا بلی دانسینگ یا همان رقص شکم و یا رقص عربی بوده به مناسبت روز زن حتما میخواستند بهره کشی از زنان را نشان بدهند نباید بد بین بود

رفیقی در تورنتو میگفت اگر در ونکوور رقص شکم است حتما در اینجا استریپ تیز است حتما باید رفت

3 comments:

zolma said...

afsoos ke zanha hamishe hatta dar moderntarin keshvarhaye donya morede bahrekeshi gharar migiran.afsoos....

طلوع said...

سلام
خوب این هم یک جور ارج گذاری است دیگر!!بدبین نباشیم

به روزم لطفا سری بزنید

فرهاد said...

رقص شکم تا وقتی از شکم پایین تر نیامده از نظر علما منعی ندارد

امید است دوستانی چون شما موافق باشند تا سال 1386 را سال کوروش کبیر بنامیم