Saturday, February 17, 2007

هدیه

وقتی به کلامی که از خاطرم طراویده است

آغوش هدیه میکنی

به عشقم چه پیشکش

که از دل برمیخیزد

دل را چه پیشکش

که از جانم مایه میگیرد

وجانم را چه پیشکش

که تمامش هدیه به توست

1 comment:

roya(s) said...

سلام
اوووووه من 2 -3 روز نرسیدم سر بزنم چقدر پست جدید اضافه کردید.
این شعر چقدر قشنگ بود
احساس شما واقعا ناب هست.