Saturday, January 06, 2007

با درود

ببین با ما چه میکند این عبدالقادر که نمیگذارد سرمان تو لاک خودمان باشد

بعد سالها که زحمت کشید و برای من وبلاگ اماده کرد ومن همت نکردم که راهش بیاندازم .حالا اول سالی گیر داده که هر کس باخودش اول سال قرار میگذارد که کاری انجام بدهد تو به همین بهانه سالهاست سیگار نمیکشی و هر سال یکی را هم با خودت همراه میکنی بیا امسال با ما همراه شو و وبلاگت را راه بیانداز .من هم بجایش قول میدهم سیگاری را که نمیکشم ترک کنم . چه میشود کرد نمیشود حرفش را ندیده بگیرم . پس میپیوندم به جمع خود نویسان خود خوان . شاید روزی شعری . مطلبی نوشتم که بدرد شما هم بخورد


شاد باشید

No comments: